ImplaDent Polska

Konferencja w Muzeum Miasta Łodzi- Pałac Poznańskich 04.06.2011

Technologia I-Bridge – nowe rozwiązania CAD/CAM w implantoprotetyce

Prezentacja nowej technologii pozwalającej na wykonywanie frezowanych, stałych przykręcanych implantoprotez z poziomu implantu i łącznika, z możliwością przekierowania kanału na śrubę protetyczną, dla uzyskania lepszej estetyki i funkcji. Przykłady kliniczne.